ELEM.ir      ElmeEjtemaeiMoslemi.ir
 
سال حمایت از کالای ایرانی
 

يادداشت‌ها

بازشناسی و رویکرد اجتماعی به فقه در گرو فقیه جامعه شناس است

بازشناسی و رویکرد اجتماعی به فقه در گرو فقیه جامعه شناس است

 

نويسنده: 
قاسم ابراهیمی پور

عدالت محوری و تحقّق اجتماعی دین از مهمترین اهداف فقه است

قاسم ابراهیمی پور

عدالت محوری و تحقّق اجتماعی دین از مهمترین اهداف فقه است

 

نويسنده: 
قاسم ابراهیمی پور

اعتباريات عيني و مسئله نسبيت

اعتباريات عيني و مسئله نسبيت

درس‌گفتارهاي استاد حميد پارسانيا

قاسم ابراهيمي‌پور[1]


جهان اجتماعی حوزه

حمید پارسانیا

جهان اجتماعی حوزه

نقد و بررسي جايگاه علمي و فرهنگي

حوزه علميه قم از منظر

 استاد پارسانيا

قاسم ابراهيمي‌پور[1]


علوم انساني اسلامي، تيپ‌بندي رويکردها و بررسي راحل حل‌ها، با تاکيد بر جامعه‌شناسي

پژوهش‌نامه علوم انساني اسلامي

 

علوم انسانی اسلامی، تيپ‌بندي رويکردها و بررسي راه حل‌ها

با تاکيد بر جامعه‌شناسي

قاسم ابراهیمی‌پور[1]


رويکرد تفهمي از منظر فلسفه اسلامي

  

 

رويکرد تفهمي در علوم اجتماعي از ديدگاه فلاسفه اسلامي

چکيده

نويسنده: 
قاسم ابراهيمي‌پور

دین در جامعه مصرفی

چکیده:

جامعه مصرفی مفهومی است که پس از 1950 و در پی رواج مکتب پست مدرن جای خود را در واژگان مفهومی جامعه شناسان و اقتصاد دان ها باز نمود. اما پیش از آن زمینه هایی برای شکل گیری این تفکر پدید آمده بود، زمینه هایی که زیمل از آنها با عنوان «پول در فرهنگ مدرن» سخن به میان آورد.

نويسنده: 
سید حامد شریعتمداری