ELEM.ir      ElmeEjtemaeiMoslemi.ir
 
 

بوردیو

دین در جامعه مصرفی

چکیده:

جامعه مصرفی مفهومی است که پس از 1950 و در پی رواج مکتب پست مدرن جای خود را در واژگان مفهومی جامعه شناسان و اقتصاد دان ها باز نمود. اما پیش از آن زمینه هایی برای شکل گیری این تفکر پدید آمده بود، زمینه هایی که زیمل از آنها با عنوان «پول در فرهنگ مدرن» سخن به میان آورد.

نويسنده: 
سید حامد شریعتمداری

جایگاه دین در جامعه مصرفی

جایگاه دین در جامعه مصرفی با تاکید بر دیدگاه زیمل و بوردیو

نويسنده: 
سید حامد شریعتمداری